• :
  • :

Tin nổi bật

Tin mới nhất

Thư viện ảnh

Văn bản mới

Thông báo

 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 30/5 đến 03/6/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 23/5 đến 27/5/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 16/5 đến 20/5/2022)
 Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện Đắk Mil tháng 5 và phương hường nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 09/5 đến 13/5/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 02/5 đến 06/5/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 24/4 đến 29/4/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (Tuần 16 năm 2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 18/4 đến22/4/2022)
 Báo cáo Thực hiện pháp luật về tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021
 Kế hoạch tiếp công dân quý II năm 2022 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (Tuần 13 năm 2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (Tuần 12 năm 2022)

Liên kết website