• :
  • :

Tin nổi bật

Tin mới nhất

Thư viện ảnh

Văn bản mới

Thông báo

 BÁO CÁO Công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Đăk Mil tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022
 Lịch tiếp đảng viên và công dân 06 tháng cuối năm 2022 của Bí thư huyện ủy huyện Đắk Mil
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 13/06 đến 17/6/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 06/06 đến 10/6/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 30/5 đến 03/6/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 23/5 đến 27/5/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 16/5 đến 20/5/2022)
 Báo cáo công tác thanh tra; công tác tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện Đắk Mil tháng 5 và phương hường nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 09/5 đến 13/5/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 02/5 đến 06/5/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 24/4 đến 29/4/2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (Tuần 16 năm 2022)
 Tổng hợp tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư định kỳ (từ 18/4 đến22/4/2022)

Liên kết website