• :
  • :
DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL Ngày đăng: 05/11/2019 | 00:00 | Lượt xem: 501
TT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Quy mô Khái quát vốn đầu tư (tỷ đồng) Diện tích đất sử dụng (ha Tọa độ khép gốc Đơn vị quản lý đất Thông tin khác                                      ...
Đọc thêm
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về Triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh, về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 Ngày đăng: 27/09/2019 | 00:00 | Lượt xem: 139
Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về Triển khai Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 của HĐND tỉnh, về khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 27/09/2019
Đọc thêm