• :
  • :
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” Ngày đăng: 21/02/2023 | 00:00 | Lượt xem: 19
Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:  UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không ...
Đọc thêm