• :
  • :
Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Ngày đăng: 01/08/2023 | 10:11 | Lượt xem: 206
1:Thông báo số 134/TB-UBND  về công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông2: QĐ 886/QĐ-UBND về việc phê duyệt KH sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil3. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 20234. Bản đồ thuyết minh tổng hợp 
Đọc thêm