• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Mil triển khai thí điểm “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”

Sáng ngày 10/5/2023, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil đã triển khai  “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trong giờ hành chính vào ngày thứ 4 hàng tuần.

Các cá nhân và tổ chức đến nộp hồ sơ theo danh mục quy định Ngày không viết và Ngày không hẹn sẽ được cán bộ, công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, thành phần của hồ sơ.

Trường hợp đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định, các Đoàn viên sẽ tiến hành viết thay hồ sơ theo yêu cầu của từng loại thủ tục hành chính (trừ trường hợp thành phần hồ sơ đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay). Sau khi hoàn tất hồ sơ, tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo ký duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc và không viết giấy hẹn.

Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày.

Nếu quá thời gian trên thì sẽ thực hiện viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ sang ngày làm việc tiếp theo để xử lý, giải quyết theo quy định.

Các Đoàn viên hỗ trợ cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính

                                         Công chức Bộ phận một cửa huyện kiểm tra tính pháp lý của thủ tục hành chính

Bích Phương - Chuyên viên Văn phòng