• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 4 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Tiếp công dân Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra huyện Giải quyết tố cáo Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại Đã có hiệu lực