• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 160 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Xác nhận thông tin hộ tịch Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội UBND cấp huyện (phòng nội vụ) Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội y ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đổi tên hội Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục hội tự giải thể Phòng Nội vụ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp huyện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Tổ chức phi chính phủ Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thành lập hội cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức - Biên chế Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng Đã có hiệu lực
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Thi đua - Khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thi đua - Khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Phòng Nội vụ Thi đua - khen thưởng Đã có hiệu lực
01 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện Thuỷ lợi Đã có hiệu lực
01 Xác nhận bảng kê lâm sản Hạt kiểm lâm Huyện lâm nghiệp Đã có hiệu lực
01 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Phòng kinh tế, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Kinh tế và hợp tác và phát triển nông thôn Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng kiến trúc Đã có hiệu lực
01 Thẩm định BCKTKT/BBCKTKTĐC; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
01 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Quyết định thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học hoặc trường trung học cơ sở của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp Huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Ủy ban nhân dân cấp Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đã có hiệu lực
01 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người hiện Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn UBND huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Đã có hiệu lực
01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cơ sở giáo dục phổ thông Giáo dục tiểu học Đã có hiệu lực
01 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Tiếp công dân Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra huyện Giải quyết tố cáo Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Lĩnh vực giải quyết khiếu nại Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phòng Tài chính kế hoạch Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Đã có hiệu lực
01 Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
01 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
01 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động doanh nghiệp Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thành lập hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã chia Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã tách Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính Kế hoạch Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc văn phòng UBND huyện. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Thông báo về việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh của HTX, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa thuộc văn phòng UBND huyện. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính Kế hoạch Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Đã có hiệu lực
01 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực
01 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hợp tác xã Đã có hiệu lực
01 Đăng ký khai thác nước dưới đất Ủy ban nhân dân cấp Huyện tài nguyên nước Đã có hiệu lực
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 THĐở trong khu vực bị ONMT có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng đối với TH thu hồi đất ở của HGĐ, CN, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Phòng Tài nguyên và Môi trường Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDĐ trước ngày 01/7/ 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
3877 Đăng ký BĐ về sử dụng đất, TSGLVĐ do thay đổi TT về người được cấp GCN ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế QSDĐ thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về TSGLVĐ so với ND đã đăng ký, cấp GCN Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. tiền lương Đã có hiệu lực
01 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
01 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công Đã có hiệu lực
01 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Lao động Đã có hiệu lực
01 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
01 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội lao động - Thương binh và xã hội Đã có hiệu lực
01 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. hiện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trường hợp giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp. + Sở Tài nguyên và Môi trường: Trường hợp giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. - Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đã có hiệu lực
01 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 ​Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế. Đất đai Đã có hiệu lực
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
1.008410.000.00.00.H16 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 2.000365.000.00.00.H16 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực