• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 96 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đất đai Đã có hiệu lực
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Đã có hiệu lực
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp Đất đai Đã có hiệu lực
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất Đất đai Đã có hiệu lực
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai Đã có hiệu lực
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Xây dựng Đã có hiệu lực
ấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Xây dựng Đã có hiệu lực
Hôm nay : 15
Hôm qua : 46
Tháng 06 : 5.265
Năm 2022 : 13.412