• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 7 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. tiền lương Đã có hiệu lực
01 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội Đã có hiệu lực
01 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Người có công Đã có hiệu lực
01 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Lao động Đã có hiệu lực
01 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
01 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Đã có hiệu lực
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Cơ sở trợ giúp xã hội lao động - Thương binh và xã hội Đã có hiệu lực