• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 3 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp Cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy điện thuộc UBND cấp huyện Thuỷ lợi Đã có hiệu lực
01 Xác nhận bảng kê lâm sản Hạt kiểm lâm Huyện lâm nghiệp Đã có hiệu lực
01 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Phòng kinh tế, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Kinh tế và hợp tác và phát triển nông thôn Đã có hiệu lực