• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 10 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng kiến trúc Đã có hiệu lực
01 Thẩm định BCKTKT/BBCKTKTĐC; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Quản lý hoạt động xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng KTHT Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí Đã có hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng Đã có hiệu lực