ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

       

                                                   Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện                                                              

                       

         Phan Bá Tịnh                   Nguyễn Quốc Dũng

  Phó Chủ tịch UBND huyện         Phó Chủ tịch UBND huyện 

                          

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. LÊ VĂN HOÀNG - CHỦ TICH UBND HUYỆN

 • Năm sinh: 25/7/1967                                         
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 • Nơi ở hiện nay: Hẻm 16 đường Nguyễn Đình Chiểu, Buôn Ako Dhong, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk
 • Dân tộc: Kinh                                                  
 • Tôn giáo: Không
 • Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lâm nghiệp; Đại học Kinh tế
 • Học vị: Thạc sỹ Lâm học                                              
 • Lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B1 (khung Châu âu)
 • Ngày vào Đảng: 05/11/1998.

Bằng khen của: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 12/1994 - 10/1997: Nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
 • 11/1997 - 4/2001: Nhân viên Hạt phúc kiểm lâm sản số 01, huyện Ma Đrak, tỉnh Đắk Lắk
 • 5/2001 - 12/2003: Phó Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản số 01, huyện Ma Đrak, tỉnh Đắk Lắk
 • 01/2004 - 7/2004: Phó trưởng phòng Tổ chức xây dựng lực lượng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông
 • 8/2004 - 01/2007: Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
 • 02/2007 - 9/2012:Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 02, tỉnh Đắk Nông
 • 10/2012 - 6/2013: Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 7/2013 - 12/2019: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 01/2020 - 4/2020: Huyện ủy viên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 5/2020 - 7/2020: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

8/2020 - đến nay:  Uỷ viên Ban Thường Vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

 • 10/2023 đến nay: Phó Bí Thư Huyện uỷ,  Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

2.PHAN BÁ TỊNH - PHÓ CHỦ TICH UBND HUYỆN

 • Năm sinh: 15/5/1975                                 
 • Giới tính: Nam.
 • Quê quán:  Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố 10, Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 
 • Dân tộc: Kinh                                
 • Tôn giáo: Không
 • Giáo dục phổ thông: 12/12/Phổ thông
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm chuyên ngành GDTC
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B
 • Ngày vào Đảng: 05/3/1999

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 9/1996 - 10/2001: Giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông)
 • 11/2001 - 9/2004: Cán bộ Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông)
 • 10/2004 - 6/2005: Phó Bí thư huyện Đoàn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 7/2005 - 12/2006: Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 01/2007 - 11/2010: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 12/2010 - 4/2011: Huyện ủy viên, Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 5/2011 - 11/2011: Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 12/2011 - 7/2015: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 8/2015 - 6/2019: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 6/2019 - 02/2020: Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đắk Mil
 • 02/2020: Ủy viên Ban Thường vụ HU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
 • 3/2020 - 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Cán bộ UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

11/2020 - đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

3. NGUYỄN QUỐC DŨNG - PHÓ CHỦ TICH UBND HUYỆN

 • Năm sinh: 05/12/1979                                       
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
 • Nơi ở hiện nay: Tổ dân phố 4, đường Nguyễn Tri Phương, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông,
 • Dân tộc: Kinh                                                  
 • Tôn giáo: Không
 • Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý kinh tế      
 •  Lý luận chính trị: Cao cấp. 
 • Ngoại ngữ: Anh văn B
 • Ngày vào Đảng: 13/6/2008               

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 02/2004 - 02/2010: Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đoàn thanh niên
 • 3/2010 - 10/2010: Phó Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên.

 • 11/2010 - 5/2013: Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên.

 • 6/2013 - 02/2015: Trưởng phòng Pháp chế Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên.

 • 03/2015 - 5/2016: Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • 6/2016 - 03/2019: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Bí thư Chi bộ 3, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • 3/2019 - 07/2019: Sau khi sắp xếp sáp nhập các phòng dôi dư giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Bí thư Chi bộ 3, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • 08/2019 - 11/2019: Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Chi bộ 5; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • 12/2019 - 8/2022: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy viên - Bí thư Chi bộ 4; Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • 9/2022 - 02/2024: Sau khi sắp xếp, sáp nhập Trung tâm xúc tiến đầu tư, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng uỷ viên, Bí thư Chi bộ 1, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

 • 3/2024: Hiện nay là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Mil.