• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 117 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng KTHT Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin Gia đình Đã có hiệu lực
01 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Phòng Văn hóa và Thông tin Lữ hành Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Karaoke, vũ trường Đã có hiệu lực
02 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản Đã có hiệu lực
02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản Đã có hiệu lực
01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Đã có hiệu lực
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Đã có hiệu lực
01 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Đã có hiệu lực
01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
01 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
01 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hoá cơ sở Đã có hiệu lực
Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hoá cơ sở Đã có hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp Huyện Công nghiệp tiêu dùng Đã có hiệu lực
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đã có hiệu lực
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đã có hiệu lực
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp Đã có hiệu lực
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất Đã có hiệu lực
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đã có hiệu lực
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí Đã có hiệu lực
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Kinh doanh khí Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế - Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Lưu thông hàng hóa trong nước Đã có hiệu lực
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đã có hiệu lực
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng UBND huyện Phòng TC-KH Đã có hiệu lực
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đã có hiệu lực
Gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ UBND huyện Đã có hiệu lực
Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời nhà ở riêng lẻ. UBND huyện Đã có hiệu lực
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đã có hiệu lực
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Đã có hiệu lực
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Phòng Văn hóa và Thông tin Đã có hiệu lực
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Phòng Văn hóa và Thông tin Karaoke, vũ trường Đã có hiệu lực
Cấp lại giấy phép môi trường Đã có hiệu lực
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Đã có hiệu lực
Cấp đổi giấy phép môi trường Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép môi trường Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận Đã có hiệu lực
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đã có hiệu lực
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đã có hiệu lực
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Đã có hiệu lực
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đã có hiệu lực
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đã có hiệu lực
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời cấp đổi Giấy chứng nhận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện Đã có hiệu lực
Đăng ký biến động trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng thời chỉnh lý hoặc cấp đổi giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện Đã có hiệu lực
Đề nghị chấp thuận thay đổi tên, trụ sở của cơ sở Bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện Đã có hiệu lực
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Xét hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng Bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú ngoài tỉnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong tỉnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Xét hồ sơ nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi đối với gia đình cá nhân do cấp huyện quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Xét hồ sơ đề nghị đối tượng vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc VP UBND huyện LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng LĐ-TB-XH Đã có hiệu lực
Xét hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp cứu trợ đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng Đã có hiệu lực
Gia hạn giấy phép xây dựng công trình Ủy ban nhân dân cấp huyện Đã có hiệu lực
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa Ủy ban nhân dân cấp huyện Xây dựng Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo tạo đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xây dựng Đã có hiệu lực
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Đã có hiệu lực
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Đã có hiệu lực
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Đã có hiệu lực
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp Chứng thực Đã có hiệu lực
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Đã có hiệu lực
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Đã có hiệu lực
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Đã có hiệu lực
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Đã có hiệu lực
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Đã có hiệu lực
Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Đã có hiệu lực
Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Đã có hiệu lực
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Tư pháp Đã có hiệu lực
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Đã có hiệu lực
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp Đã có hiệu lực
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp Đã có hiệu lực
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp Đã có hiệu lực
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Đã có hiệu lực
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp Đã có hiệu lực
Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp Đã có hiệu lực
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận BHXH tỉnh/huyện Bảo hiểm Đã có hiệu lực
Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp BHXH tỉnh/huyện, Cơ quan bưu điện Bảo hiểm Đã có hiệu lực