• :
  • :
Thông báo số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Ngày đăng: 04/10/2022 | 10:51 | Lượt xem: 222
TB số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức liên quan đến hành vi vi phạm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức
Đọc thêm