• :
  • :
Thí điểm tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến tại thị trấn Đắk Mil Ngày đăng: 15/06/2023 | 00:00 | Lượt xem: 47
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 05/6/2023 đến ngày 14/6/2023, Uỷ ban nhân dân thị trấn Đắk Mil đã tổ chức tập ...
Đọc thêm
Thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” Ngày đăng: 09/05/2023 | 15:38 | Lượt xem: 81
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/4/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil, về việc triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.Uỷ ban nhân dân huyện công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành ...
Đọc thêm
Đắk Mil tăng cường triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến Ngày đăng: 31/03/2023 | 00:00 | Lượt xem: 83
Ngày 31/3/2023, UBND huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 598/UBND-VP , về việc tăng cường triển khai thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến.Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu: Các phòng, ban, đơn vị, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, UBND các xã, thị trấn: Tổ ...
Đọc thêm
Đắk Mil tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính và chỉ số CCHC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 Ngày đăng: 24/03/2023 | 00:00 | Lượt xem: 66
Sáng ngày 23/3/2023, UBND huyện Đắk Mil tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cải cách hành chính và chỉ số CCHC năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Ngọc Lũy, Phó Bí thư Huyện ...
Đọc thêm
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” Ngày đăng: 21/02/2023 | 00:00 | Lượt xem: 58
Theo đó, danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:  UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không ...
Đọc thêm