ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 

 

 

                                                  

     Lê Văn Hoàng                                    Phan Bá Tịnh

           Chủ tịch UBND huyện                    Phó Chủ tịch UBND huyện 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. LÊ VĂN HOÀNG - PHÓ CHỦ TICH UBND HUYỆN

 • Năm sinh: 25/7/1967                                         
 • Giới tính: Nam
 • Quê quán: Xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
 • Nơi ở hiện nay: Hẻm 16 đường Nguyễn Đình Chiểu, Buôn Ako Dhong, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lăk
 • Dân tộc: Kinh                                                  
 • Tôn giáo: Không
 • Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Lâm nghiệp; Đại học Kinh tế
 • Học vị: Thạc sỹ Lâm học                                              
 • Lý luận chính trị: Cao cấp.
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B1 (khung Châu âu)
 • Ngày vào Đảng: 05/11/1998.

Bằng khen của: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 12/1994 - 10/1997: Nhân viên Hạt Kiểm lâm huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
 • 11/1997 - 4/2001: Nhân viên Hạt phúc kiểm lâm sản số 01, huyện Ma Đrak, tỉnh Đắk Lắk
 • 5/2001 - 12/2003: Phó Hạt trưởng Hạt phúc kiểm lâm sản số 01, huyện Ma Đrak, tỉnh Đắk Lắk
 • 01/2004 - 7/2004: Phó trưởng phòng Tổ chức xây dựng lực lượng – Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông
 • 8/2004 - 01/2007: Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
 • 02/2007 - 9/2012:Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 02, tỉnh Đắk Nông
 • 10/2012 - 6/2013: Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 7/2013 - 12/2019: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 01/2020 - 4/2020: Huyện ủy viên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 5/2020 - 7/2020: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

8/2020 - đến nay:  Uỷ viên Ban Thường Vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

 • 10/2023 đến nay: Phó Bí Thư Huyện uỷ,  Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

2.PHAN BÁ TỊNH - PHÓ CHỦ TICH UBND HUYỆN

 • Năm sinh: 15/5/1975                                 
 • Giới tính: Nam.
 • Quê quán:  Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Nơi ở hiện nay:  Tổ dân phố 10, Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 
 • Dân tộc: Kinh                                
 • Tôn giáo: Không
 • Giáo dục phổ thông: 12/12/Phổ thông
 • Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm chuyên ngành GDTC
 • Lý luận chính trị: Cao cấp
 • Ngoại ngữ: Tiếng anh trình độ B
 • Ngày vào Đảng: 05/3/1999

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 9/1996 - 10/2001: Giáo viên trường THCS Lê Quý Đôn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông)
 • 11/2001 - 9/2004: Cán bộ Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk (nay là tỉnh Đắk Nông)
 • 10/2004 - 6/2005: Phó Bí thư huyện Đoàn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 7/2005 - 12/2006: Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 01/2007 - 11/2010: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 12/2010 - 4/2011: Huyện ủy viên, Phó Ban tuyên giáo Huyện ủy Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 5/2011 - 11/2011: Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 12/2011 - 7/2015: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 8/2015 - 6/2019: Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 6/2019 - 02/2020: Huyện ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đắk Mil
 • 02/2020: Ủy viên Ban Thường vụ HU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện
 • 3/2020 - 9/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
 • 10/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Cán bộ UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

11/2020 - đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông