1. Thị trấn Đăk Mil
  2. Xã Đắk R’la
  3. Đắk Sắk
  4. Đắk Lao
  5. Đức Minh
  6. Xã Đức Mạnh
  7. Đắk N’DRót
  8. Đắk Gằn
  9. Thuận An
  10. Long Sơn