• :
  • :

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Cơ quan ban hành
Số hồ sơ
Lĩnh vực LĐ - TB &XH
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
Thời hạn giải quyết Trực tiếp Không quy định Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Cơ quan trực tiếp thực hiện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện Không quy định
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính Bộ luật 10/2012/QH13-Lao động Số: 10/2012/QH13 Nghị định 121/2018/NĐ-CP - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Số: 121/2018/NĐ-CP
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực Đã có hiệu lực
Ngày có hiệu lực Không có thông tin
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
  • Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

  • Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.

Thành phần hồ sơ
Loại giấy tờMẫu tờ khaiSố lượng
Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.