• :
  • :
Kết thúc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại toàn bộ tổ dân phố 06, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; một phần của thôn Thuận Sơn (15 hộ), xã Thuận An; một phần của thôn Đức Đoài (50 hộ), xã Đức Minh tiếp giáp với TDP6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Ngày đăng: 08/08/2021 | 00:00 | Lượt xem: 89
Ngày 07/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Mil ban hành Quyết định số 864/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại toàn bộ tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; một phần của thôn Thuận Sơn (15 hộ), xã Thuận An; một phần của ...
Đọc thêm