• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19

Thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19 05/08/2021 Ngày 04/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Công văn số 1942/UBND-NHCS về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch Covid-19.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị, địa phương để chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động được kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bị trục lợi chính sách, phát huy hiệu quả, đúng quy định.

Tải Công văn tại đây./.


Tập tin đính kèm
Nguồn:dakmil.daknong.gov.vn Copy link