• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết thúc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại toàn bộ tổ dân phố 06, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; một phần của thôn Thuận Sơn (15 hộ), xã Thuận An; một phần của thôn Đức Đoài (50 hộ), xã Đức Minh tiếp giáp với TDP6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

Ngày 07/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Mil ban hành Quyết định số 864/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại toàn bộ tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; một phần của thôn Thuận Sơn (15 hộ), xã Thuận An; một phần của thôn Đức Đoài (50 hộ), xã Đức Minh tiếp giáp với TDP6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nôn

Thời gian đã cách ly y tế đối với khu vực nêu trên là 21 ngày, thực hiện từ 12 giờ 00 phút ngày 17/7/2021 đến 12 giờ 00 phút ngày 07/8/2021. Trong thời gian 21 ngày, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, khống chế triệt để dịch Covid-19 tại vùng cách ly y tế và không còn khả năng lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Riêng đối với: Hai (02) nhà bên phải khách sạn Hoàn Vũ và sáu (06) nhà bên trái, từ nhà ông Nguyễn Hoàng Đông đến nhà ông Phạm Hoàng Diệu, với chiều dài khoảng 100 m tại đường Nguyễn Du, tổ dân phố 06, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện cách ly phong toả theo Quyết định số 851/QĐ-BCĐ ngày 31/7/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Mil.

Thông qua Quyết định, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Mil đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Mil và các đơn vị có liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sau thời gian cách ly y tế vùng có dịch; đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn./.

 

Lê Cao Bắc, thành viên Tổ giúp việc BCĐ

 phòng, chống dịch bệnh ở người huyện


Nguồn:dakmil.daknong.gov.vn Copy link