• :
  • :
Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng5, phương hướng, nhiệm vụ tháng 6năm 2024 Ngày đăng: 05/06/2024 | 00:00 | Lượt xem: 2753
Lao động.pdfTải tài liệu:1. Báo cáo tháng 5/2024 của UBND huyện2. Báo cáo của phòng Kinh tế và Hạ tầng 3. Báo cáo của Ban QLDA huyện 4.Báo cao phòng TNMT 5. Phòng Lao động TBXH6. Báo cáo các xã: Long Sơn, Đức Mạnh, Đăk Ndrot, Đắk Gằn, Đắk Lao   
Đọc thêm
Kết thúc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại toàn bộ tổ dân phố 06, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; một phần của thôn Thuận Sơn (15 hộ), xã Thuận An; một phần của thôn Đức Đoài (50 hộ), xã Đức Minh tiếp giáp với TDP6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Ngày đăng: 08/08/2021 | 00:00 | Lượt xem: 89
Ngày 07/8/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đắk Mil ban hành Quyết định số 864/QĐ-BCĐ về việc kết thúc cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 tại toàn bộ tổ dân phố 6, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông; một phần của thôn Thuận Sơn (15 hộ), xã Thuận An; một phần của ...
Đọc thêm