• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự Hội thảo lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đối với dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil (lần 2)