• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Huyện Đắk Mil chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung và tại nhà trong phòng chống Covid-19

Huyện Đắk Mil chỉ đạo thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung và tại nhà trong phòng chống Covid-19 06/08/2021 Ngày 05/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1953/UBND-VP về việc thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tập trung và tại nhà trong phòng chống Covid-19.

Thông qua Công văn số 1953/UBND-VP, UBND huyện đã yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Thực hiện quản lý nghiêm và chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly tập trung và tại nhà ở địa phương theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”, Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng, chống dịch Covid-19” và các quy định, hướng dẫn liên quan; thường xuyên tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong thực hiện cách ly theo quy định. Các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung và lây nhiễm ra cộng đồng, gia đình đối với cách ly y tế tại nhà.

Rà soát cơ sở vật chất tại các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các cơ sở ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định, các camera giám sát phải được hoạt động liên tục (theo Công văn 2887/UBND-KGVX ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh).

Giao UBND các xã, thị trấn tổ chức thẩm định đảm bảo các điều kiện trước khi quyết định các trường hợp được cách ly y tế tại nhà, nếu không đảm bảo về cơ sở vật chất buộc phải chấp hành cách ly tập trung. Yêu cầu người dân ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong thời gian cách ly y tế tại nhà; tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát của chính quyền cơ sở, tổ Covid cộng đồng nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm, đúng quy định./.

 

Nguyễn Công Bách, thành viên Tổ giúp việc BCĐ

phòng, chống dịch bệnh ở người huyện Đăk Mil


Nguồn:dakmil.daknong.gov.vn Copy link