• :
  • :
Tiêu đề văn bản 24/QĐ-UBND
Số hiệu 24/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 13/01/2020 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 24_QD-UBsigned_20200113040737780780.pdf
Mô tả 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019

Danh sách văn bản