• :
  • :
Tiêu đề văn bản 01/QĐ-UBND
Số hiệu 01/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/01/2020
Ngày hiệu lực 03/01/2020 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 01_QD-UBsigned_20190103095509341340.pdf
Mô tả 01/QĐ-UBND 03/01/2020 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018

Danh sách văn bản