• :
  • :
Tiêu đề văn bản 248/2018/QĐ-UBND
Số hiệu 248/2018/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 21/03/2018
Ngày hiệu lực 21/03/2018 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 248_QD-UBsigned_20181001042134551550.pdf
Mô tả 248/2018/QĐ-UBND 21/03/2018 Ban hành Quy che quản ỉý và sử dụng Nghĩa trang huyện Dăk Mil

Danh sách văn bản