• :
  • :
Tiêu đề văn bản 24/QĐ-UBND
Số hiệu 24/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 13/01/2020
Ngày hiệu lực 13/01/2020 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 24_QD-UBsigned_20200113040737780780.pdf
Mô tả 24/QĐ-UBND 13/01/2020 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019