• :
  • :
Tiêu đề văn bản 01/QĐ-UBND
Số hiệu 01/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 03/01/2020
Ngày hiệu lực 03/01/2020 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 01_QD-UBsigned_20190103095509341340.pdf
Mô tả 01/QĐ-UBND 03/01/2020 Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018