• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 34 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
01 Đăng ký khai thác nước dưới đất Ủy ban nhân dân cấp Huyện tài nguyên nước Đã có hiệu lực
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cấp huyện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 THĐở trong khu vực bị ONMT có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng đối với TH thu hồi đất ở của HGĐ, CN, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại VN Phòng Tài nguyên và Môi trường Đã có hiệu lực
01 Thủ tục đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển QSDĐ trước ngày 01/7/ 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
3877 Đăng ký BĐ về sử dụng đất, TSGLVĐ do thay đổi TT về người được cấp GCN ; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế QSDĐ thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về TSGLVĐ so với ND đã đăng ký, cấp GCN Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa” (đồng loạt) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. hiện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: + Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trường hợp giấy chứng nhận do UBND cấp huyện cấp. + Sở Tài nguyên và Môi trường: Trường hợp giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. - Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã. Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đã có hiệu lực
01 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (cấp huyện) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 ​Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận đã cấp - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Tài nguyên và Môi trường; - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; - Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, quản lý nhà nước về nhà ở, công trình xây dựng, nông nghiệp, cơ quan thuế. Đất đai Đã có hiệu lực
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở cấp huyện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
1.008410.000.00.00.H16 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã. Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Phòng Tài nguyên và Môi trường Đất đai Đã có hiệu lực
01 2.000365.000.00.00.H16 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
01 ĐKBĐ đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện Đất đai Đã có hiệu lực
Cấp lại giấy phép môi trường Đã có hiệu lực
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Đã có hiệu lực
Cấp giấy phép môi trường Đã có hiệu lực