• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL

TT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Quy mô Khái quát vốn đầu tư (tỷ đồng)

Diện tích đất sử dụng

(ha
Tọa độ khép gốc Đơn vị quản lý đất Thông tin khác                                     
I Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật
1 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu Đắk Peur Xã Thuận An, huyện Đắk Mil Cửa khẩu quốc tế       Đất cơ quan quản lý cửa khẩu, đất biên phòng và đất người dân sử dụng

- Quyết định 575/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm cửa khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đăk Peur, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông.

- Đường giao thông từ Quốc lộ 14 ra cửa khẩu Đắk Peur, láng nhựa; hệ thống điện 3 pha kéo tới khu cửa khẩu.

- Thu hút vốn ODA hoặc vốn doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng.
2 Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm CN Thuận An Cụm CN Thuận An, huyện Đăk Mil 52,2ha 150 52,2 Trung tâm Cụm CN Thuận An (X:1374601,29; Y: 0400211,36) UBND huyện Đăk Mil

- Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil tại Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện Đăk Mil.

- Công văn số 416/UBND-KT&HT ngày 30/3/2018 của UBND huyện, về việc rà soát và đăng ký danh mục dự án kêu

gọi đầu tư trên địa bàn huyện.
3 Khu hạ tầng đô thị số 1 Thôn 10A, xã Đăk Lao, huyện Đắk Mil 104ha 300 104

- Phía đông và phía nam giáp QL 14;

- Phía tây giáp hồ 40;

- Phía bắc giáp hủm hồ Khu B
Công ty cà phê Đức Lập quản lý 94 ha, phần còn lại do nhân dân quản lý sử dụng

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thương mại - dịch vụ, dân cư số 1 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định 1113/QĐ-UBND ngày 30/12/2013.

- Công văn số 1162/UBND-KT&HT ngày 29/8/2019 của UBND huyện Đắk Mil, về việc đề nghị bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
4 Khu hạ tầng đô thị số 2 Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil 59,8ha 250 59,8

- Phía đông giáp Hồ Tây;

- Phía tây giáp QL 14;- Phía nam giáp đường ĐH 15;

- Phía bắc giáp đường Đắk Lao – Thuận An
Công ty CP Cà phê Thuận An quản lý khoảng 56,8ha, còn lại do nhân dân sử dụng.

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu thương mại - dịch vụ, dân cư số 2 được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định 1114/QĐ-UBND ngày 30/12/2013.

- Công văn số 1162/UBND-KT&HT ngày 29/8/2019 của UBND huyện Đắk Mil, về việc đề nghị bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
II Lĩnh vực Công nghiệp
1 Nhà máy chế biến cà phê thành phẩm (cà phê bột, cà phê hòa tan) Cụm CN Thuận An, huyện Đăk Mil 4.000 tấn/năm 50 5,0 Trung tâm Cụm CN Thuận An (X:1374601,29; Y: 0400211,36) UBND huyện Đăk Mil

- Vị trí trong Cụm CN: Khi có nhà đầu tư thì Trung tâm Phát triển Cụm CN Thuận An sẽ sắp xếp, bố trí;

- Giá thuê đất: Theo quy định tỉnh Đăk Nông;

- Diện tích cây cà phê toàn huyện hơn 21 ngàn ha, sản lượng khoảng 50 ngàn tấn.
2 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc Cụm CN Thuận An, huyện Đăk Mil 50.000 tấn/năm 50 - 90   Trung tâm Cụm CN Thuận An (X:1374601,29; Y: 0400211,36) UBND huyện Đăk Mil

- Đất sạch do Cụm công nghiệp Thuận An quản lý;

- Giá thuê đất: Theo quy định tỉnh Đăk Nông;

- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1869/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 – 2020.
3 Nhà máy chế biến nước hoa quả đóng chai, đóng hộp Cụm công nghiệp Thuận An, huyện Đăk Mil 5.000 tấn/năm 50 - 100   Trung tâm Cụm CN Thuận An (X:1374601,29; Y: 0400211,36) UBND huyện Đăk Mil

- Đất sạch do Cụm công nghiệp Thuận An quản lý;

- Giá thuê đất: Theo quy định tỉnh Đăk Nông;

- Diện tích cây ăn quả toàn huyện năm 2018 là 2.762ha, sản lượng hơn 2 ngàn tấn.

- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1869/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 – 2020.
III Lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ
1 Siêu thị tổng hợp TDP 13, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil 1,8645 ha 70 1,8645 Đất thương mại Đất sạch, do UBND huyện quản lý

- Cạnh Quốc lộ 14, có đường điện 3 pha và hệ thống nước máy chạy ngang vùng dự án.

- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1869/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020.

- Công văn số 751/UBND-KT&HT ngày 05/6/2019 của UBND huyện, về việc bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện (đề nghị điều chỉnh diện tích đất).
2 Khu thương mại, dịch vụ Thôn Đức Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil 0,34ha 30 0,34   UBND huyện Đăk Mil

- Phía Tây Nam giáp đập Hồ Tây, có đường điện 3 pha và hệ thống nước máy chạy ngang vùng dự án.

- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1869/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020.
3 Đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ Đăk Mil Tổ dân phố 15, thị trấn Đăk Mil Chợ hạng 2 60 0,835   UBND huyện Đăk Mil

- Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp huyện đã lập Phương án chuyển đổi, tham mưu UBND huyện trình Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định Phương án tại Tờ trình số 148/TTr-UBND ngày 04/10/2019.

- Công văn số 646/UBND-KT&HT ngày 20/5/2019 của UBND huyện, về việc cung cấp thông tin rà soát, giới thiệu dự án đầu tư vào huyện Đắk Mil.
4 Đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý các chợ trung tâm xã Các xã trên địa bàn huyện Chợ hạng 3 10tỷ đồng/chợ 2ha/ chợ   UBND các xã

- Tại các chợ xã trên địa bàn các xã, chợ được đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, phù hợp Quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện chuyển đổi mô hình đầu tư, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông.

- Công văn số 646/UBND-KT&HT ngày 20/5/2019 của UBND huyện, về việc cung cấp thông tin rà soát, giới thiệu dự án đầu tư vào huyện Đắk Mil.
IV Lĩnh vực Thể dục thể thao, Giáo dục – Đào tạo, Y tế
1 Khu liên hợp thể dục thể thao Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil 10ha 50 10,0 (X:1377065,06; Y:0403373,71) Công ty cà phê Đức Lập quản lý

- Đất trồng cây cà phê do công ty cà phê Đức Lập quản lý (Khu vực Đồi 37, sau trường Nguyễn Đình Chiểu);

- Giá đền bù GPMB: Theo giá quy định của UBND tỉnh Đăk Nông;

- Cạnh đường Hoàng Diệu, có đường điện 3 pha và hệ thống nước máy chạy ngang vùng dự án.
2 Đầu tư xã hội hóa giáo dục – đào tạo Tổ dân phố 10, thị trấn Đăk Mil 1,017 ha   1,017   Đất sạch, do UBND huyện quản lý

- Đất Trung tấm Giáo dục  thường xuyên (cũ) đã bàn giao cho UBND huyện Đăk Mil quản lý, bố trí sử dụng.

- Khu đất tiếp giáp tuyến đường Lê Duẩn, thị trấn Đăk Mil, cạnh dài khoảng 165m;

- Hệ thống hạ tầng: Giao thông, điện, nước chạy qua dự án;

- Công văn số 751/UBND-KT&HT ngày 05/6/2019 của UBND huyện, về việc bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện.
3 Đầu tư xã hội hóa y tế Tổ dân phố 9, thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil 0,795 ha   0,795   Đất sạch, do UBND huyện quản lý

- Đất Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Mil (cũ) đã bàn giao cho UBND huyện quản lý, bố trí sử dụng.

- Khu đất tiếp giáp tuyến đường Lê Duẩn, thị trấn Đăk Mil;

- Hệ thống hạ tầng: Giao thông, điện, nước chạy qua dự án;

- Công văn số 751/UBND-KT&HT ngày 05/6/2019 của UBND huyện, về việc bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện.
V Lĩnh vực nông nghiệp
1 Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thôn 3/2, xã Đăk Săk, huyện Đăk Mil 10ha 50 - 100 10,0

Tọa độ đất UBND huyện quản lý (X:1374488; Y:0409608).

UBND huyện quản lý và đất dân quản lý

- Đất do UBND huyện Đăk Mil quản lý 8,6ha (đã bố trí khoảng  01ha xây dựng trường học, còn khoảng 7,6ha đất sạch).

- Diện tích còn lại do người dân quản lý (cần giải phóng mặt bằng khoảng 2,4ha).

- Giá thuê đất: Theo quy định tỉnh Đăk Nông.

- Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung QĐ số 1869/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018 – 2020.

 


Nguồn:dakmil.daknong.gov.vn Copy link