• :
  • :
Hướng dẫn nộp thủ tục hành chính trực tuyến Ngày đăng: 25/05/2022 | 16:09 | Lượt xem: 671
Việc gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến giúp tổ chức, cá nhân có thể giao dịch 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet. Nếu trước đây muốn đăng ký thủ tục hành chính phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thì nay, với phương thức ...
Đọc thêm