• :
  • :
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 19 hồ sơ thủ tục hành chính
Mã số Tên văn bản Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin. Gia đình Đã có hiệu lực
Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin Gia đình Đã có hiệu lực
01 Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Phòng Văn hóa và Thông tin Lữ hành Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Karaoke, vũ trường Đã có hiệu lực
02 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản Đã có hiệu lực
02 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Ủy ban nhân dân cấp Huyện Xuất Bản Đã có hiệu lực
01 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Đã có hiệu lực
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Đã có hiệu lực
01 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Đã có hiệu lực
01 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
01 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
01 Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hoá cơ sở Đã có hiệu lực
Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hóa cơ sở Đã có hiệu lực
Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị Phòng Văn hóa và Thông tin Văn hoá cơ sở Đã có hiệu lực
Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Phòng Văn hóa và Thông tin Karaoke, vũ trường Đã có hiệu lực