• :
  • :

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh trên địa bàn huyện Đắk Mil; triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với nhận thức, trình độ và đáp ứng nhu cầu của người học đối với từng cấp học, trình độ đào tạo và thực tiễn của mỗi khu vực,... Ngày 06/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về việc triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Kế hoạch đã đánh giá thực trạng công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đắk Mil; xác định nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đối với công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm, công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Nguồn kinh phí thực hiện được lồng ghép các nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp các nguồn kinh phí huy động xã hội hóa và nguồn đóng góp, vận động tài trợ hợp pháp khác (nếu có) để đảm bảo thực  hiện kế hoạch.

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và yêu cầu công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ  sở giáo dục phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của học sinh trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Tải Kế hoạch tại đây./.

Trúc Đào, Chuyên viên Văn phòng

 

 


Tin tức liên quan

Thông báo

 Kế hoạch tiếp công dân quý IV/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý III/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện
 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 (BÀ ĐÕ THỊ TỐT)
 Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
 Tài liệu họp sơ kết chuyển đổi số
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Đức Minh
 Tham dự họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 7, tháng 8/2022
 Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2022
 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025
 Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 269
Tháng 10 : 269
Năm 2022 : 824.971
Tổng số : 824.982