• :
  • :
TB Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Ngày đăng: 15/04/2024 | 10:21 | Lượt xem: 22
Tải file: 1. Thông báo số 80/TB-UBND ngày 15/04/2024 về Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông2. Quyết định 378/ QĐ-UBND ngày02/4/2024  phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông 3. Báo cáo của huyện Đăk Mil
Đọc thêm
Quyết định giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù năm 2023 và số lượng hợp đồng lao động giảng dạy năm học 2023- 2024 Ngày đăng: 24/01/2024 | 15:05 | Lượt xem: 2
Quyết định giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các Hội có tính chất đặc thù năm 2023 và số lượng hợp đồng lao động giảng dạy theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ cho đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục năm học 2023- 2024
Đọc thêm