• :
  • :
DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK MIL Ngày đăng: 05/11/2019 | 00:00 | Lượt xem: 512
TT Tên dự án Địa điểm thực hiện dự án Quy mô Khái quát vốn đầu tư (tỷ đồng) Diện tích đất sử dụng (ha Tọa độ khép gốc Đơn vị quản lý đất Thông tin khác                                      ...
Đọc thêm