• :
  • :
Thông báo thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Ngày đăng: 01/07/2024 | 08:47 | Lượt xem: 58
Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;Căn cứ Thông báo số 115/TB-UBND ngày 22/5/2024 của UBND huyện Đắk Mil về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024;Xét Báo cáo số 53/BC-BKTP ...
Đọc thêm
Thông báo nội dung ôn tập kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 Ngày đăng: 21/06/2024 | 16:48 | Lượt xem: 178
Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 huyện Đắk Mil thông báo nội dung ôn tập cho các thí sinh được biết để tiến hành ôn tậpI. DANH MỤC ÔN TẬP VÒNG 1 (Thi trắc nghiệm trên giấy)1. TIN HỌC  Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ ...
Đọc thêm
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 Ngày đăng: 22/05/2024 | 15:05 | Lượt xem: 548
Thực hiện Quyết định số 1680/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Mil thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, như sau:
Đọc thêm
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục ôn tập; Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất năm 2023 và một số nội dung liên quan khác Ngày đăng: 01/06/2023 | 08:00 | Lượt xem: 242
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục ôn tập; Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất năm 2023 và một số nội dung liên quan khác
Đọc thêm