• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo thời gian Khai mạc, chi tiết số báo danh và phòng thi, địa điểm thi cụ thể của Vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp khác, người làm việc tại tổ chức Hội đặc thù năm 2023

Thông báo thời gian Khai mạc, chi tiết số báo danh và phòng thi, địa điểm thi cụ thể của Vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp khác, người làm việc tại tổ chức Hội đặc thù năm 2023