• :
  • :
Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Ngày đăng: 01/08/2023 | 10:11 | Lượt xem: 121
1:Thông báo số 134/TB-UBND  về công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông2: QĐ 886/QĐ-UBND về việc phê duyệt KH sử dụng đất năm 2023 huyện Đắk Mil3. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 20234. Bản đồ thuyết minh tổng hợp 
Đọc thêm
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục ôn tập; Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất năm 2023 và một số nội dung liên quan khác Ngày đăng: 01/06/2023 | 08:00 | Lượt xem: 131
Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Danh mục ôn tập; Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia vòng 2 xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất năm 2023 và một số nội dung liên quan khác
Đọc thêm
Thông báo công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” Ngày đăng: 09/05/2023 | 15:38 | Lượt xem: 77
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 26/4/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil, về việc triển khai thí điểm sáng kiến cải cách hành chính “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.Uỷ ban nhân dân huyện công khai danh mục thủ tục hành chính áp dụng thí điểm mô hình sáng kiến cải cách hành ...
Đọc thêm
Thông báo thời gian Khai mạc, chi tiết số báo danh và phòng thi, địa điểm thi cụ thể của Vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp khác, người làm việc tại tổ chức Hội đặc thù năm 2023 Ngày đăng: 09/05/2023 | 00:00 | Lượt xem: 72
Thông báo thời gian Khai mạc, chi tiết số báo danh và phòng thi, địa điểm thi cụ thể của Vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp khác, người làm việc tại tổ chức Hội đặc thù năm 2023
Đọc thêm