• :
  • :
TB Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đăk Mil năm 2022 và một số nội dung liên quan khác Ngày đăng: 17/02/2023 | 08:36 | Lượt xem: 113
TB Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức; Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục huyện Đăk Mil năm 2022 và một số nội dung liên quan khác
Đọc thêm