• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

 Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông