• :
  • :
Trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân Ngày đăng: 02/11/2023 | 00:00 | Lượt xem: 38
Ngày 01/11/2023, Đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên do đồng chí Lê Văn Mười – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân tại huyện Đắk Mil. Tiếp và làm việc ...
Đọc thêm
Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ngày đăng: 29/09/2023 | 00:00 | Lượt xem: 55
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, ngày 29/9/2023, Hội đồng nhân dân huyện Đắk Mil đã tiến hành tổ chức Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm ...
Đọc thêm