• :
  • :
Tiêu đề văn bản Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản quy pham pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Số hiệu 36/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 18/10/2022
Ngày hiệu lực 30/10/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---