• :
  • :
Tiêu đề văn bản Quy định rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp .
Số hiệu 32/2022/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 25/09/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---