• :
  • :
Tiêu đề văn bản Thực hiện công khai thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Số hiệu 910/UBND-DT Cơ quan ban hành UBND huyện Đắk Mil
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Lê Văn Hoàng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Danh sách văn bản