• :
  • :
Tiêu đề văn bản Thực hiện công khai thông tin Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Số hiệu 910/UBND-DT Cơ quan ban hành UBND huyện Đắk Mil
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Lê Văn Hoàng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả