• :
  • :
Tiêu đề văn bản Quyết định về viêc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên thường trực HĐND huyện Đắk Mil khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu 04/QĐ-HĐND Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Quyết định Người ký Trần Văn Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Danh sách văn bản