• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện

Ngày 16/6/2023, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đắk Mil tổ chức họp đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Đồng chí Phan Bá Tịnh, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Đắk Mil (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), chủ trì cuộc họp.

 Theo kế hoạch năm 2023, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã, thị trấn dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến ngày 19/7/2023; riêng đối với địa bàn xã Đức Minh năm nay được chọn tổ chức điểm, thời gian dự kiến từ ngày 06/7/2023 đến ngày 07/7/2023, gồm 02 phần: Phần lễ và phần hội.

Hình ảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, địa phương đã báo cáo khái quát công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội. Đồng thời, đề xuất một số nội dung để Ngày hội được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, ý nghĩa, đúng với nội dung kế hoạch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phan Bá Tịnh, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, để kịp thời động viên, cổ vũ tinh thần, phát huy sức mạnh của toàn dân, cùng với hệ thống chính trị trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để tổ chức tốt Ngày hội, đồng chí Phan Bá Tịnh, UVBTVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các phòng, ban, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; yêu cầu các ngành, địa phương bám sát kế hoạch của huyện, các nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị chu đáo các điều kiện bảo đảm việc tổ chức Ngày hội trang trọng thiết thực, mang ý nghĩa sâu sắc và hướng về cơ sở, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân./.

Bùi Quang Thắng, Chuyên viên Văn phòng