• :
  • :

Chuẩn bị công tác khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023

Để chuẩn bị tốt cho công tác khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, ngày 29/8/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Mil đã ban hành Công văn số 1451/UBND-YT về việc chuẩn bị công tác khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023.

Thông qua Công văn, UBND huyện đã giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị khẩn trương tham mưu UBND huyện kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023; thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đề xuất, kiến nghị của các địa phương và của công dân (nếu có); thực hiện mua sắm vật tư y tế, hàng hóa cần thiết phục vụ công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023, đảm bảo đúng định mức, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ tham gia tập huấn, khám sức khỏe theo quy định. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023; đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong quá trình tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân; cử cán bộ tham gia Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 theo đúng quy định; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho Tổ khám sức khỏe của các xã, thị trấn và tập huấn cho cán bộ tham gia Đoàn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân; dự trù vật tư y tế, hàng hóa, vật dụng cần thiết gửi về Phòng Y tế theo quy định. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện cử cán bộ tham gia Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2023 và tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát đối với công tác khám tuyển; bố trí nhân lực đảm bảo an ninh, trật tự và hướng dẫn cho công dân các thủ tục để tham gia khám tuyển. Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức đưa công dân đến khám đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định; liên hệ Phòng Y tế để nhận khẩu trang cấp phát cho công dân tham gia khám sức khỏe đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

Bùi Quang Thắng, Chuyên viên Văn phòng

 


Tin tức liên quan

Thông báo

 Kế hoạch tiếp công dân quý IV/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý III/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện
 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 (BÀ ĐÕ THỊ TỐT)
 Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
 Tài liệu họp sơ kết chuyển đổi số
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Đức Minh
 Tham dự họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 7, tháng 8/2022
 Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2022
 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025
 Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 269
Tháng 10 : 269
Năm 2022 : 824.971
Tổng số : 824.982