• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2023

Sáng ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Mil tổ chức cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện; về phía tỉnh có đồng chí Bùi Đăng Khoa - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Đắk Nông, cùng tham dự có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; cán bộ, nhân viên NHCSXH huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện luôn bám sát Nghị quyết của Hội đồng Quản trị NHCSXH cấp trên và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã đề ra; tập trung triển khai các giải pháp, giải ngân kịp thời các chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần tích cực vào việc giải quyết các vấn đề anh sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, cụ thể: UBND huyện đã chuyển vốn ngân sách huyện 3.537 triệu đồng để cùng nguồn vốn Trung ương, hỗ trợ vốn vay cho 3.909 hộ vay vốn, với số tiền cho vay là 171.929 triệu đồng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi và thực hiện công tác an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện.

 Các đối tượng thụ hưởng được vay vốn gồm: 146 hộ nghèo vay 8.613 triệu đồng; 558 hộ cận nghèo vay 40.317 triệu đồng; 43 hộ mới thoát nghèo vay 2.447 triệu đồng; 114 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về tài chính vay vốn để trang trải chi phí học tập cho học sinh sinh viên với số tiền 5.620 triệu đồng; 1.436 hộ vay để xây dựng công trình nước sạch và công trình vệ sinh với số tiền 28.594 triệu đồng; 1.098 lao động vay vốn để giải quyết việc làm với số tiền 59.009 triệu đồng; 01 lao động vay xuất khẩu lao động với số tiền 80 triệu đồng, 444 hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại các thôn, bon dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và hộ khó khăn về tài chính vay vốn ngân sách địa phương, số tiền 18.845 triệu đồng; 08 hộ vay nhà ở xã hội, số tiền 3.910 triệu đồng; cho vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi 59 hộ, số tiền 4.305 triệu đồng; cho vay người chấp hành xong án phạt tù 02 hộ, số tiền 190 triệu đồng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện yêu cầu các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện trong năm 2024 cần phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 triển khai các biện pháp, tổ chức thực hiện để Ban đại diện Hội đồng quản trị điều hành tốt các mục tiêu đã đề ra.

(Bùi Quang Thắng - VP HĐND&UBND huyện)