• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện tháng 01 năm 2024 và đánh giá rút kinh nghiệm sau Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 19/01/2024, UBND huyện Đắk Mil đã tổ chức Hội đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2023, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Đắk Gằn đạt chuẩn NTM năm 2023. Dự hội nghị, đại biểu tỉnh có Lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; Đại biểu huyện Đắk Mil có Đồng chí Phan Văn Thân, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phan Bá Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện phong trào thi đua “Đắk Mil chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong năm 2023 huyện Đắk Mil đã triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới, đến nay, Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt 6/9 tiêu chí; đối với xã nông thôn mới, trên địa bàn huyện đã có 7/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến năm 2023, có thêm xã Đắk Gằn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số tiêu chí đạt được trên địa bàn huyện 163 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 18,1 tiêu chí/xã; nông thôn mới nâng cao dự kiến 02 xã đạt chuẩn (Đức Minh, Thuận An); công nhận thêm 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (khu dân cư thôn Xuân Trang); công nhận 01 vườn - rẫy mẫu; toàn huyện có 14 sản phẩm OCOP, trong đó có 12 sản phẩm/được công nhận đạt 03 sao, 02 sản phẩm được công nhận 4 sao.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024. Qua đó, đồng chí Phan Bá Tịnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị đã khái quát lại tình hình và chỉ đạo một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay xây dựng NTM; Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên BCĐ, thành viên Văn phòng điều phối nông thôn mới, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị cần xác định nhiệm vụ nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, xuyên suốt; trong triển khai thực hiện các tiêu chí theo hướng quyết liệt, chủ động, bền vững, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới với tinh thần dân chủ, tự nguyện, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi.

2. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, thành viên BCĐ huyện tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thường xuyên kiểm tra thực tế, đề xuất, tham mưu UBND các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tập trung huy động mọi nguồn lực hỗ trợ  xã Long Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Mạnh đạt xã NTM nâng cao; phấn đấu hoàn thành 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2024 theo kế hoạch, lộ trình đề ra.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư, khởi công sớm các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt danh mục, bố trí vốn đầu tư năm 2024, đảm bảo tỷ lệ giải ngân nguồn vốn được giao đạt 100%.


UBND huyện Đắk Mil tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Nhân dịp này, UBND huyện Đắk Mil đã tặng giấy khen cho 07 tập thể và 09 cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện.

Cũng tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của huyện đã tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã Đắk Gằn đạt chuẩn NTM năm 2023, kết quả 100% phiếu đồng ý.

                                          Ngô Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng.