• :
  • :

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025

Nhằm giúp người có uy tín nắm bắt, hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của  Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; động viên và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngày 06/9/2022, UBND huyện Đắk Mil ban hành Kế hoạch 196/KH-UBND về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025.

Theo Kế hoạch, đối tượng được triển khai là người có uy tín được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông công nhận theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các Quyết định phê duyệt danh sách người có  uy tín được đưa ra, thay thế, bổ sung hàng năm; trường hợp người có uy tín thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ với cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chính sách mức hỗ trợ cao nhất. Nội dung thực hiện bao gồm việc cung cấp thông tin, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, biểu dương, khen thưởng, đón tiếp các đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc.

Thông qua Kế hoạch, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương và yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, hiệu quả thực hiện chính sách theo quy định hiện hành đối với người có uy tín; đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng theo quan điểm, chủ  trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lê Hữu Phương, Chuyên viên Văn phòng


Tin tức liên quan

Thông báo

 Kế hoạch tiếp công dân quý IV/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý III/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Kế hoạch tiếp công dân quý I/2022 của Chủ tịch UBND huyện
 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát, đánh giá, tháo gỡ, khắc phục các tồn tại, khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn huyện
 Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại Buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 (BÀ ĐÕ THỊ TỐT)
 Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022
 Tài liệu họp sơ kết chuyển đổi số
 Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện Đắk Mil sau kỳ họp thứ 5 và trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện tại xã Đức Minh
 Tham dự họp trực tuyến Thành viên UBND tỉnh tháng 7, tháng 8/2022
 Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất mộc dân dụng thuộc Đề án Khuyến công địa phương năm 2022
 Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đắk Mil, giai đoạn 2021-2025
 Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt chính trị dưới cờ nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9)

Bản đồ hành chính

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay : 255
Tháng 10 : 255
Năm 2022 : 824.957
Tổng số : 824.968