• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2023

Ngày 15/9/2023, tại Hội trường B, Trung tâm Văn hoá huyện, UBND huyện Đắk Mil đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước năm 2023 cho cán bộ, công chức được giao thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được tập huấn các nội dung: Những quy định cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường nhà nước (kỹ năng giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước); kỹ năng, nghiệp vụ xác định trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; Phối hợp trong thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

 

Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cho cán bộ, công chức làm công tác bồi thường nhà nước, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Qua đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và quản lý về trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Mil.

Bích Phương – Chuyên viên VP